administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Općinska uprava

Press

P O Z I V

9.10.2017

za VII (sedmu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 12.10.2017. godine (četvrtak) u zgradi Općine, Kristalna sala, sa početkom u 10,00 sati.Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI  RED

 

1.      Informacija o realizaciji zaključaka sa VI redovne sjednice Općinskog vijeća Bugojno

Izvjestilac: predsjedavajući Općinskog vijeća Bugojno

2.      Vijećnička pitanja

3.      Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja JU „Opća bolnica“ Bugojno

4.      Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU „Opća bolnica“ Bugojno

5.      Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU KSC Bugojno

6.      Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU „Apoteka“ Bugojno

Izvjestilac za tačke 3., 4., 5. i 6.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

7.      Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta za stručno praćenje izrade, izmjene i dopune Prostornog plana SBK 2005-2025 ispred Općine Bugojno

Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

8.      Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa kontrole i smanjenja pasa lutalica na području općine Bugojno

Izvjestilac: predstavnik Veterinarskog centra VRBAS doo Bugojno i Veterinarske stanice BUGOJNO doo Bugojno

9.      Prijedlog lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti SBK

10.  Razrješenje i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Bugojno

Izvjestilac za tačke 9. i 10.: pomoćnik načelnika za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

11.  Informacija o stanju sigurnosti i kriminaliteta za prvih šest mjeseci ili devet mjeseci 2017. godine sa uporednim pokazateljima za isti period u 2016. godini:

- Izvještaj o stanju saobraćaja za prvih devet mjeseci sa uporednim pokazateljima za isti period 2016. godini

- Izvještaj o narušavanju javnog reda i mira u prvih devet mjeseci u 2017. godini sa uporednim pokazateljima za isti period u 2016. godini

Izvjestilac: komandir Policijske stanice Bugojno

12.  Razmatranje Informacije o obnovi i povratku na području općine Bugojno

Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice

13.  Razmatranje Informacije o stanju u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Bugojno

Izvjestilac: pomoćnik načelnika za Službu za civilnu zaštitu

 

 

NAPOMENA: Za tačku 4. materijale ste dobili uz poziv za sjednicu od 15.05.2017. godine, a za tačku 9. dnevnog reda materijal ste dobili uz poziv za sjednicu od 19.09.2017. godine.

 

 
[ Nazad ]