administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Općinska uprava

Press

P O Z I V

23.6.2019

za XVII. (sedamnaestu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 26.6.2019.godine (srijeda), u zgradi Općine - Kristalna sala sa početkom u 10,00 sati.
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI  RED

 

  1. Izvještaj o realizaciji akata sa prethodne sjednice Općinskog vijeća
  2. Vijećnička pitanja
  3. Problem grijanja na području općine Bugojno od strane OR „BADE“
  4. Izvještaj o prihvatilištu za pse

Izvjestilac za tačke 3. i 4.: Stručni saradnik za komunalne poslove za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice

  1. Izvještaj o radu komunalnog inspektora i inspektora zaštite okoliša za period 1.1.2017. - 30.4.2019. godine

Izvjestilac: Radmila Dundović, komunalni inspektor i inspektor zaštite okoliša

  1. Izvještaj o radu urbanističko-građevinskog inspektora za period 1.1.2017. - 30.4.2019. godine

Izvjestilac: Pavo Pavlović, urbanističko-građevinski inspektor

  1. Prijedlog odluke o komunalnom redu

Izvjestilac: Stručni saradnik za komunalne poslove za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice

  1. Prijedlog odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Bugojno

Izvjestilac: Almir Hadžibegović, pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove

  1. Izvještaj o radu općinskog javnog pravobranilaštva Bugojno za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu

Izvjestilac: Amela Abdalajbegović, općinski javni pravobranilac

  1. Raspisivanje javnog poziva za dodjelu poljoprivrednih poticaja za 2019. godinu

Izvjestilac: Viši stručni saradnik za oblast poljoprivrede, vodoprivrede i turizma za Službu za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu

11.  Izmjene i dopune Odluke o povjeravanju vršenja javnih ovlaštenja Javnom preduzeću za stambeno- komunalne djelatnosti i lokalne puteve

Izvjestilac: Stručni saradnik za komunalne poslove za Službu za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice

 

PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                OPĆINSKOG VIJEĆA

          Igor Vrljić
[ Nazad ]

Download