administracijaServis građanaInformacijeMapa grada

Općinska uprava

Press

P O Z I V

2.12.2021

za  VI. (šestu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno - petak, 3.12.2021. godine u 9,00 sati                                                            P O Z I V

Na osnovu člana 57. Pravilnika o radu Općinskog vijeća Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj: 1/08)
s a z i v a m

VI. (Šestu) redovnu sjednicu Općinskog vijeća Bugojno, koja će se održati 3.12.2021. godine (petak), u zgradi Općine - Kristalna sala, s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                          DNEVNI RED

1.    Vijećnička pitanja
2.    Informacija o izradi Prostornog plana općine Bugojno
Izvjestilac: Almir Hadžibegović, pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove
3.    Raspisivanje Javnog poziva za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini
⦁    Prijedlog pravilnika o standardima i kriterijima za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021./2022. godini
⦁    Prijedlog odluke o dodjeli stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021./2022. godini
⦁    Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021./2022. godini
Izvjestilac: Haris Haznadarević, predstavnik Službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu
4.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pristupanje proceduri dodjele koncesije za izgradnju dviju fotonaponskih elektrana, FNE Gračanica 1 i FNE Gračanica 2
Izvjestilac: Haris Haznadarević, predstavnik Službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu
5.    Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Društvu „Kvatro“ d.o.o. Bugojno
Izvjestilac: Haris Haznadarević, predstavnik Službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu
6.    Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene korisne stambene površine na području općine Bugojno za 2021. godinu
Izvjestilac: Almir Hadžibegović, pomoćnik načelnika za Službu za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove
7.    Prijedlog odluke o razrješenju stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća
Izvjestilac: Salih Gurbeta, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja
8.    Prijedlog odluke o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća
Izvjestilac: Salih Gurbeta, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

9.    Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti i izmjenama i dopunama Pravila JU KSC Bugojno
Izvjestilac: Mirza Idrizović, direktor JU Kulturno sportski centar Bugojno
10.    Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 1.1.-30.9.2021. godine
Izvjestilac: Melća Strukar, pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor
11.    Nacrt budžeta Općine Bugojno za 2022. godinu
12.    Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2022. godinu
Izvjestilac za tačke 11. i 12.: Melća Strukar, pomoćnik načelnika za Službu za finansije i inspekcijski nadzor
13.    Razmatranje zahtjeva za raspolaganje javnim površinama u svrhu parking prostora (Zahtjev za davanje saglasnosti za rad)
Izvjestilac: Haris Haznadarević, predstavnik Službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu
14.    Prijedlog odluke o razrješenju upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća kojima je osnivač Općina Bugojno:
1.    JU Kulturno sportski centar Bugojno,
2.    JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Bugojno,
3.    JU Dom zdravlja Bugojno,
4.    JU Apoteka Bugojno,
5.    JU Centar za socijalni rad Bugojno,
6.    JKP „Vodovod i kanalizacija“ Bugojno,
7.    JP Radio televizija Bugojno,
8.    JKUP „Čistoća“ Bugojno,
9.    Javno preduzeće za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve Bugojno.
Izvjestilac: Haris Haznadarević, predstavnik Službe za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu
15.    Prijedlog rješenja o imenovanju upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova i javnih preduzeća kojima je osnivač Općina Bugojno
1.    JU Kulturno sportski centar Bugojno,
2.    JU Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Bugojno,
3.    JU Dom zdravlja Bugojno,
4.    JU Apoteka Bugojno,
5.    JU Centar za socijalni rad Bugojno,
6.    JKP „Vodovod i kanalizacija“ Bugojno,
7.    JP Radio televizija Bugojno,
8.    JKUP „Čistoća“ Bugojno,
9.    Javno preduzeće za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve Bugojno.
Izvjestilac: Haris Haznadarević, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih/nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima u kojima Općina Bugojno ima pravni interes, odnosno zakonito pravo imenovanja
16.    Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za privremeno korištenje javnih površina u 2021. godini
Izvjestilac: općinski načelnik
17.    Razmatranje zahtjeva za povećanje cijene grijanja u grijnoj sezoni 2021./2022. godina
Izvjestilac: Dina Mešan, predstavnik Službe za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj i mjesne zajednice
18.    Imovinski predmeti

                                                                                            PREDSJEDAVAJUĆI
                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                Zelić Miroslav
[ Nazad ]