administracijaServis građanaInformacijeMapa grada

Općinska uprava

Press

J A V N I O G L A S
18.5.2022

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

J A V N I O G L A S
18.5.2022

za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata