administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Općinska uprava

Press

J A V N I P O Z I V
12.12.2018

Za prijavu stručnih osoba za rad u komisiji za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Bugojno

Javna rasprava
11.12.2018

o Nacrtu Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bugojno za 2019. godinu – četvrtak, 13.12.2018. godine u 10,00 sati