administracijaServis građanaInformacijeMapa grada

Općinska uprava

Press

1.9.2022

Završena je implementacija dijela prve faze projekta Izgradnja kolektora upotrijebljenih voda FK7 (I faza) za naselje Podgaj i MZ Karadže u općini Bugojno u sklopu kojeg je izgrađen dio fekalnog kolektora FK7 u vrijednosti od 205.614,67 KM.


Projekat je finansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 90.000,00 KM,


Federalnog ministarstva finansija u iznosu od 75.000,00 KM i


Općine Bugojno u iznosu od 40.614,67 KM“.