administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Općinska uprava

Press

TENDERSKA DOKUMENTACIJA
9.12.2019

Predmet: Usluge na području sigurnosti – fizičko osiguranje kasarne Admir Ljubuškić – Šutak