administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Općinska uprava

Press

O B A V J E Š T E NJ E
26.7.2021

AŽURIRAN AKCIONI PLAN PRESELJENJA (RAP) ZA PROJEKAT „SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA I MODERNIZACIJA “MAGISTRALNIH CESTA U FEDERACIJI BIH - NACRT                                                                                  - JAVNE KONSULTACIJE -