administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Općinska uprava

 

Press centar

 
 • Z A K LJ U Č A K
  24.12.2019

  U upravnom postupku provođenje pravomoćnoga rješenja o naslijeđivanju Općinskoga suda u Bugojnu,broj:O-43/79 od 28.05.2002 god., i rješenja o ispravci dopunskog rješenja Općinskog suda u Bugojnu od 28.05.2002. god., broj: O-43/79 od 05.09.2008 god., iza umrloga Puhalović Hadže sina Avde iz Glavica , određuje se usmena javna rasprava.

 • K O N K U R S
  9.12.2019

  za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2019/2020 godini

 • TENDERSKA DOKUMENTACIJA
  9.12.2019

  Predmet: Usluge na području sigurnosti – fizičko osiguranje kasarne Admir Ljubuškić – Šutak

 • Više vijesti...

Online Dokumenti