administracijaServis građanaInformacijePoslovni imenikGradski prevozMapa grada

Općinska uprava

Press

O B A V J E Š T E NJ E

26.7.2021

AŽURIRAN AKCIONI PLAN PRESELJENJA (RAP) ZA PROJEKAT „SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA I MODERNIZACIJA “MAGISTRALNIH CESTA U FEDERACIJI BIH - NACRT                                                                                  - JAVNE KONSULTACIJE -
Ovim putem obavještavamo javnost da ćeNacrt dokumenta Ažuriran akcioni plan preseljenja (RAP) za projekat „Sanacija šteta od poplava i modernizacija“ magistralnih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovinebiti izložen na javni uvid u periodu od 15 dana, i to od 02.08. do 16.08.2021. godine.

 

Nacrt dokumenta biće dostupan na linkovima: https://1drv.ms/u/s!AtFP7bvVp3PsaJonmixg9vf3PEw?e=LbhaAoi

https://drive.google.com/file/d/1GplfgKrclmRyrfx2ECgU2KNK87bZp4d_/view?usp=sharing

 

Predmetnim dokumentom tretirani su sljedeći projekti/dionice:

PROJEKTI/DIONICE TRANŠE 1:                                            

1.     M20 - Rehabilitacija mostova na M20 - obilaznica Goražde - most na rijeci Drini

2.     M5 - Rehabilitacija mostova na M5 - Jajce Jug - Donji Vakuf 1 - most na potoku Rika, Skela; most preko Sandžačke rijeke; Nević Polje – Kaonik - Rehabilitacija mosta preko rijeke Bile u Staroj Biloj i GBH/HR (Izačić) - Bihać 4 - most na potoku Mrižnica, Kamenica

3.     M18 - Živinice 1-Vitalj - rekonstrukcija kosina, izgradnja trake za spora vozila Stupari - Vitalj M18-Olovo-Semizovac - rekonstrukcija kosina, izgradnja trake za spora vozila Čevljanovići - Nišići

4.     M15 - Kamičak-Ključ - rekonstrukcija sledećeg putnog pravca: Crileni - Zgon i M15 – Kamičak – Ključ - most na rijeci Banjici

5.     M5 - Kaonik-Gromiljak - završetak rekonstrukcije Busovača - Draga, Delfine krivine i Jehovac – Brestovsko

PROJEKTI/DIONICE TRANŠE 2:         

1.     M1.8 - Dionica Granica BH/HR-Lončari i Pelagićevo/Srebrenik (raskrsnice Špionica i Ćehaje) – Mjesne zajednice Ćehaje, Srebrenik i Špionica Centar

2.     M1.8 - Dionica Srebrenik-Šićki Broj (raskrsnica Bingo) – Mjesna zajednica Grad Srebrenik

3.     M16.4 - Izgradnja obilaznice Bugojno – Mjesna zajednica Vrbas I

4.     M20 - Izgradnja obilaznice Goražde, Faza I – Mjesne zajednice Goražde III i Hugeri

5.     M5 - Izgradnja obilaznice Donji Vakuf, Faza I – Mjesna zajednica Donji Vakuf I

6.     M15 - Izgradnja obilaznice Livno, Faza I – Mjesna zajednica grad Livno

7.     M6.1 - Obilaznica Mostar – izgradnja dionice Miljkovići-Rodoč- M17, Tunel Novi i veza sa M17 Faza I – Mjesna zajednica Miljkovići

8.     M14 - Bihać-Bosanska Krupa, Faza I – izgradnja dionice Jablanska-Mali Lug 3,5 km – Mjesne zajednice Centar i Veliko Založje

9.     M5 - Izgradnja obilaznice Kiseljak, Faza I – Mjesna zajednica Kiseljak

10.  M4.2 - Izgradnja obilaznice Cazin, Faza I – Mjesne zajednice Gnjilavac i Vrelo

11.  M5 - Izačić-Kamenica – izgradnja puta koji se spaja sa obilaznicom Bihać, Faza I – Mjesne zajednice Izačić, Papari, Kamenica i Bakšaiš

12.  M6 - Grude (Veza M6 i R420) – izgradnja sjevernog kružnog puta – Mjesne zajednice Grude, Podcrte i Grude Zapad

 

Vaše komentare, sugestije i primjedbe možete slati nae-mail:javne.konsultacije@gmail.com, putem pošte na adresu Kralja Petra I Karađorđevića, 92-98 Banja Luka (Institut za građevinarstvo IG) u periodu trajanja javnog uvida (02.08-16.08.2021. god) kao i na broj telefona 065/236-178. Obavještenje o javnim konsultacijama i Informativne brošure će biti dostupni u Mjesnim zajednicama od 27.07.2021. godine.

 

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji.

JP Ceste FBiH, Sarajevo

Institut za građevinarstvo „IG“ doo, Banja Luka
[ Nazad ]